Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 5
GS 593 Mühendislikte Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 516 İleri Bilgisayar Ağları ve İletişimi 3 0 3 7.5
CE 597 Dönem Projesi 0 0 0 2.5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CE 513 İleri İşletim Sistemleri 3 0 3 7.5
CE 518 İleri Hesaplama Kuramı 3 0 3 7.5
CE 531 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
CE 533 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
CE 534 Zeki Aracılar ve Çoklu Aracı Planlama 3 0 3 7.5
CE 536 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 3 0 3 7.5
CE 601 İleri Algoritmalar 3 0 3 7.5
CE 602 İleri Bilgisayar Mimarisi 3 0 3 7.5
CE 603 İleri Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri 3 0 3 7.5
CE 604 İleri Bilgisayar Grafiği 3 0 3 7.5
CE 605 Kablosuz Sensör Ağları 3 0 3 7.5
CE 606 Video Kodlama ve Kod Çözme 3 0 3 7.5
CE 607 Bilgi Güvenliği 3 0 3 7.5
CE 608 Eşzamanlı Sistemlerin Formal Spesifikasyonu ve Doğrulanması 3 0 3 7.5
CE 609 İleri Nümerik Analiz 3 0 3 7.5
CE 610 Seyrek Yaklaşım Algoritmaları 3 0 3 7.5
CE 611 Tasarım Şablonları ve Yeniden Kod Düzenleme 3 0 3 7.5
CE 612 Yazılım Gelişimi ve Bakımı 3 0 3 7.5
EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
EEE 502 Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5
EEE 504 Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç 3 0 3 7.5
EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon 3 0 3 7.5
EEE 506 Uyarlanır İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 509 İşaret İşlemede Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 511 İşaret İşleme ve Kontrol İçin Yapay Sinir Ağları 3 0 3 7.5
EEE 512 Optimal Kontrol 3 0 3 7.5
EEE 522 RF ID Sistemleri 3 0 3 7.5
EEE 527 Otonom Araç Tasarımı İlkeleri 3 0 3 7.5
EEE 533 Sayısal VLSI Tasarımı 3 0 3 7.5
EEE 542 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 543 Kablosuz Haberleşmenin Temelleri 3 0 3 7.5
EEE 551 Doğrusal Sistem Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 561 Mikroişlemci Sistemleri 3 0 3 7.5
EEE 562 Gerçek Zamanda İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 601 Hızlı Filtreleme Algoritm 3 0 3 7.5
EEE 602 Video İşleme 3 0 3 7.5
EEE 612 Kaos ve Fraktallar 3 0 3 7.5
EEE 652 Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
FM 551 Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simulasyon 3 0 3 7.5
IE 501 Yöneylem Araştırması Matematiği 3 0 3 7.5
IE 502 Olasılıksal Sistem Analizi 3 0 3 7.5
IE 508 Sistem Simülasyonu ve Modellemesi 3 0 3 7.5
IE 509 Sezgiseller 3 0 3 7.5
IE 510 Ayrık Optimizasyon 3 0 3 7.5
IE 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
IE 515 Çok Amaçlı Optimizasyon 3 0 3 7.5
IE 520 Kısıt Programlama 3 0 3 7.5
IE 530 Evrimsel Algoritmalar 3 0 3 7.5
IE 534 Doğrusal Olmayan Programlama 3 0 3 7.5
IE 535 İleri Ağ Optimizasyonu 3 0 3 7.5
IE 540 Uygulamalı Rassal Süreçler 3 0 3 7.5
IE 544 Mühendislikte Deneysel Tasarım 3 0 3 7.5
MATH 504 İstatistik 3 0 3 7.5
MATH 553 Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 554 Matematikte Temel Konular 3 0 3 7.5
MATH 600 Matematik Yazılımları ve Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
MATH 601 Diferensiyel Denklemler 3 0 3 7.5
MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon 3 0 3 7.5
MATH 654 Kesikli Optimizasyon ve Sezgisel Yöntemler 3 0 3 7.5
MATH 658 İleri Veri Analizi 3 0 3 7.5
MATH 659 Grafik Kuramı 3 0 3 7.5
MATH 662 Kriptografi 3 0 3 7.5
MATH 663 Biyomatematik 3 0 3 7.5
MATH 667 Sonlu Elemanlar Teorisi 3 0 3 7.5
MATH 668 Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi 3 0 3 7.5
MATH 671 Bulanık Optimizasyon 3 0 3 7.5
STAT 503 Olasılık Teorisi 3 0 3 7.5
STAT 505 Uygulamalı İstatistiksel Analiz 3 0 3 7.5
STAT 558 Deney Tasarımı 3 0 3 7.5
STAT 561 İstatistiksel Yazılımlar ve Simulasyon 3 0 3 7.5
STAT 562 Kombinatorik Analiz ve Kesikli Dağılımlar 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

AÇIKLAMALAR

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 34 . maddesinde de belirtildiği gibi

- Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere toplam en az 60 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesinin İEÜ kredisi yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

- Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok üç adet lisans dersi alabilir.

- Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

- Öğrenci, seçmeli derlerinin 4 tanesini CE kodlu derslerden almak zorundadır.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.